Teknokent Güneş Enerjisi Santrali

Bölgemizde daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği sağlayarak, daha fazla araştırma yapabilme imkanlarının yaratılması ve yapılan maraştırmların ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda üniversitenin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştirilmesine ve üreten firmalara sunularak, üniversite-sanayi arasında bir sinerji oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlayan TEKNOKENT. Çukurova Bölgesi'nde ve Türkiye'de, bilimin uygulamaya aktarılmasına en uygun ortamı sağlayarak; araştırma, geliştirme ve yenilik aktivitelerinin odak merkezi olmaktadır.

Teknokent mevcut 8000 m2 kapalı alan, 4124 m2 kiralanabilir alana sahiptir.  Ayrıca 200' ün üzerinde AR-GE personeline, 150' nin üzerinde yürütülen AR-GE projesine, 1.5 milyon doların üzerinde yıllık ihracata ve  9 milyon doların üzerinde yıllık toplam Ar-Ge gelirine sahiptir.

Teknokent üretilen toplam 110 kWh kapasiteli iki adet güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Teknokent'te PV paneller çatıya ve park yeri gölgeleme elemanlarına yerleştirilmiştir.