Yenilenebilir Enerji Raproru

Yenilenebilir Enerji Komisyonumuz  tarafından hazırlanan "Çukurova Üniversitesi'nde Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanabilme Olanaklarının Araştırılması" konulu rapor iiçin tıklayınız.