Uluslararası İşbirliği

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Depolama Teknoloji İşbirliği Programı

Uluslararası Enerji Ajansı (www.iea.org) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 üye ülkesiyle güvenilir, ekonomik ve temiz enerjinin sağlanabilmesi için çalışmalar yapan küresel bir kuruluştur. Merkezi Paris’de bulunan bu kuruluşta enerji güvenliği, ekonomik gelişim, çevresel bilinç ve küresel işbirlikleri öncelikleri kapsamında faaliyetler teknoloji işbirliği programları aracılığıyla yürütülmektedir. Dışişleri Bakanlığı’mızın 26 Haziran 1995 tarih ve KEGY-II/340435/1607 sayılı yazısıyla verilen onayıyla, Çukurova Üniversitesi ülkemizi temsilen  29 Haziran 1995 tarihinde Uluslararası Enerji Ajansı’yla Enerji Depolamasıyla Enerji Tasarrufu Teknoloji İşbirliği Programı (International Energy Agency Energy Conservation through Energy Storage Technology Collaboration Program– IEA ECES TCP www.iea-eces.org) uygulama anlaşmasını imzalamıştır.  Bu tarihten itibaren ECES yönetim kurulunda Üniversitemiz Türk delege olarak görev yapmaktadır. 18 ülkenin üyesi bulunduğu ECES yönetim kurulunun iki dönem başkanlığını (1999-2002, 2011-2016) da üniversitemiz tarafından yapılmıştır.

Enerji depolaması teknolojileri düşük karbonlu ve yenilenebilir enerjiye dayalı enerji sistemlerinin stratejik bir bileşenidir. Binalarda, sanayide, ulaşımda ve tarımsal uygulamalarda bu teknolojiler fosil yakıt kaynaklarına bağımlı olmadan, sürekli ve güvenilir enerji kullanımı sağlayabilirler. Üniversitemizde ECES teknoloji işbirliği programı üyeliği ile enerji depolamasının ülkemizde de tanıtılması ve yaygın olarak kullanımının sağlanması ile enerji verimliliği açısından ülke ekonomisine ve çevre sağlığına önemli katkılar sağlanması hedefleriyle aşağıdaki bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

 

Güneş Enerjisi ve Isı Deposu Merkezi Sistemi ile Seraların İklimlendirilmesi (Isıtma-Soğutma) (1991-1996)

Enerji Tasarrufunun Artırılması Amacıyla Akiferde Termal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi için Fizibilite Çalışması (1997-1999)

Asimetrik Isıtılan Dolgulu Kanalda Isı Transferi Modellenmesi (1993-1996)

Türkiye'de Termal Enerji Depolama ile Soğutma-Potansiyel Uygulamalar (2002-2003)

Gizli Isı Depolama ve Uygulamaları (2002-2005)

Faz Değiştiren Maddelerin Destekleyici Maddelerde Tutuklanması ve Termal Performansı (2003-2004)

Yeraltı Termal Enerji Depolamada Kullanılan Dolgu Malzemelerinin Termal Özelliklerinin Araştırılması (2003-2005)

Faz Değiştiren Maddelerin Destekleyici Maddelerde Tutuklanması ve Termal Performansı (2003-2005)

Termal Enerji Depolama ile Sürdürülebilir Enerji Tüketimi, NATO Science for Peace Programme, Advanced Study Institute (2004-2005)

Akdeniz İkliminde Akifer Termal Enerji Depolaması ile Seralarda Isıtma-Soğutma Potansiyelinin Belirlenmesi (2004-2006)

Mikrokapsüllenmiş Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolama ile Binalarda Enerji Tasarrufu (2005-2006)

Yıkama Cihazlarında Termal Enerji Depolamayla Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (2006-2008)

Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolamasının Kullanımıyla Buzdolaplarında Enerji Verimliliğinin Arttırılması, San-Tez Projesi, 2009-2012

Hibrit/Elektrikli Araçlarda Kullanılan Lityum Bataryaların Faz Değiştiren Maddelerle Isıl Yönetimi (2010-2012)

Termal Enerji Depolaması ile Güneş Enerjisinin Verimli Kullanımı (2010-2013)

Akifer Termal Enerji Depolaması ile Sera İklimlendirmesinin Hava Kalitesi Yönetimine Katkısı

Telekomünikasyon İstasyonlarında Alternatif Soğutma Yöntemleri

Beton Karışımlarda Faz Değiştiren Madde Kullanımıyla Isıl Özellikerin İyileştirilmesi, TUBİTAK Projesi (2012-2015)

Next Generation Cost Effective Phase Change Materials for Increased Energy Efficiency in Renewable Energy SysTems in Buildings (NeCoE-PCM), Avrupa Birliği FP7 COST Action TU0802

Thermotropic Materials for Low-Cost Solar Thermal Collectors (NSF-TÜBITAK İkili işbirliği projesi), TUBİTAK Projesi No: 213M650

Yüksek Sıcaklıkta Atık Isının Değerlendirilmesinde Termal Enerji Depolama Uygulamaları için Yeni Faz Değiştiren Maddeler, FEF2010BAP16

KAMBETON Yeni Nesil Bina Malzemeleri Geliştirilmesi Projesi

SASA DMT Tesisi Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

BOSEN Kombine Çevrim Doğal Gaz Santralı Enerji Verimliliği

Güneş Enerjisinden Proses Buhar Eldesi Projesi

Arçelik Beyaz Eşya Verimlilik Projeleri

Denar - Mersin Limanı Tarama Projesi

Adana Çimento Fabrikası

AB Horizon 2020 “Innovation Path for Thermal Energy Storage – INPATH-TES”

NATO Advanced Study Institute on “Thermal Energy Storage for Sustainable Energy Consumption – TESSEC”, Project No: ASI981308