Enerji Verimli Cihaz Kullanımı

Çukurova Üniversitesi, enerji yönetimine çok dikkat ederek daha fazla enerji tasarrufu gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Üniversite'nin tüm bölümleri kendi enerji tüketimlerini planlamaktadırlar. Örneğin yalıtım, LED aydınlatma ve sürdürülebilir teknolojinin kullanımıyla kendi enerji tasarrufu potansiyelierini gerçekleştirmektedirler. Çukurova Üniversitesi daha fazla enerji tasarrufu sağlayan cihazlar kullanılarak enerji tasarrufunu artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla son beş yılda aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

  1. Tüm aydınlatma elemanlarinın yerine LED aydınlatma ile değiştirilmiştir. (%25 tasarruf sağlayan yaklaşık 80.000 LED)
  2. Bilgisayar, vb. gibi elektrikli cihazların (A+ ve eşdeğer etiketlerin kullanılmasını zorunlu kılınmaktadır) yenisi satın alınmıştır. (Yaklaşık 25.000 adet ve  %80 tasarruf sağlayan eski birimlerle değiştirildi).