GreenMetric

GreenMetric Nedir?

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, 2010 yılında başlatılan Universitas Endonezya'nın bir girişimidir. Üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirmekte ve karşılaştırmasını yapmaktır. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda Üniversitemiz de GreenMetric sıralamasına katılmaya karar vermiş ve çalışmalara başlamıştır. Öncelikle çalışmaları yürütebilmek için, Üniversitemiz üyelerinden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması hakkında daha fazla bilgi için http://greenmetric.ui.ac.id/