Geri Dönüşüm Programı

Üniversite atıkları için geri dönüşüm programı

Günümüzde önem arzeden ve zorunluluk haline gelen geri dönüşüm ve laboratuvarlardan çıkan kimyasal atıkların ayrıştırılması, öncelikle doğa dostu bir sistem geliştirilmesi için “Atık Yönetimi Komisyonu” kuruldu. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi atık bertarafı konusunda aktif olarak çalışmaktadır. 

Çukurova Üniversitesi geri dönüşüm çalışmaları, günlük atıklarının (kağıt, plastik, cam atıkları) geri dönüşümünün ilk ayağı olan Kampüsün farklı yerlerine yerleştirilen özel geri dönüşüm kutularında istiflenmesi ile sağlanmaktadır. Dönüşümün ikinci ayağı olan kutuların geri dönüşüme iletilmesi için, Sarıçam Belediyesini temsil eden yerel bir geri dönüşüm şirketi olan İpek Geri Dönüşüm Şirketi ile yıllık sözleşme yapılmış ve anlaşma uyarınca bu firma taafından toplanarak geri dönüşüm şirketlerine iletilmektedir. Elektronik Atıklar ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elektronik Atık Kontrol Yönetmeliğine göre toplanmakta ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK - https://www.mkek.gov.tr/tr/) gönderilmektedir.

   

  

Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma programı      

1. Çukurova Üniversitesi, BT destekli ÇÜBİS'i (Eğitim Bilgi Sistemi) kampüste kâğıt kullanımını azaltmak için aşağıdaki farklı yöntemleri kullanmaktadır.

• Akademik Bilgi Sistemi (ABS) - Bu sistemde tüm öğrencilerin erişebileceği akademik duyurular, ders kayıtları, notlar ve notlar verilmekte,
• Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) - Lisansüstü ve lisansüstü programlar için kurs kataloğu,
• E-kütüphane - Veri tabanının kullanımı, yaklaşık 100000 bilimsel bilgiye ulaşmayı ve indirmeyi sağlamakta,
• Bilimsel Araştırma Fonu - Proje önerileri, raporlar, bütçe kullanımı ile ilgili tüm başvurular çevrimiçi olarak yapılabilmektedir. (https://library.cu.edu.tr/cu/e-kaynaklar)

Elektronik Belge Yükleme Sistemi (EBYS) - Tüm resmi belgeler üniversitenin çeşitli bölümleri aracılığıyla iletilir. Üniversite, 2014 yılından beri 2.738 ağaç, 13 milyon litre su tasarrufu sağlayan ve 773 ton CO2 ve 55 ton katı atıktan kaçınan bu sistemi kullanmaktadır. Sonuç olarak, 22 milyon A4 kağıt kaydedildi. Türkiye'de kağıtsız ofis konseptini kullanan 105 üniversite arasında Çukurova Üniversitesi ilk 10'da yer aldı.

 

2. Fotokopi ve baskı işlemlerinde kağıtların 2 taraflı kullanılması teşvik edilmektedir. 

 

3. Ayaklarım olur musun? Projesi

Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin 23 Ekim 2019 tarihinde başlatmış oldukları sosyal sorumluluk projesi “Ayaklarım olur musun?”, 50 kiloluk ilk desteğini 13 Mart 2020 tarihinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ulaştırmıştır. Salgın hastalığın söz konusu projenin hızını ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemiş olması ile beraber Türkiye’nin her yerinde bu proje için kalbi çarpan ve engel nedir bilmeyen yol arkadaşları ile beraber proje büyümeye devam etmiştir.

Proje, ayaklarimolurmusun adı ile instagram üzerinden canlı yayınlar, kapak toplama süreci ve sosyal yardımlaşma bilincine katkı sağlayan paylaşımlar aracılığıyla yol arkadaşlarına ulaşmaya ve kapak desteklerinin Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne ulaşması konusunda aracılık etmeye devam etmektedir. TOFD’a yapılan ilk destek sonrası yaklaşık 70 kilo daha kapak yeniden toplanmıştır. Toplanan bu kapaklar en kısa sürede TOFD’un anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla derneğe iletilerek tekerli sandalye temini için destek vermeye devam edilecektir. Bu yolla “Ayaklarım olur musun?” projesi, ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerine katkı sağlayarak hayatlarının kolaylaştırılması için ve aynı zamanda bu projeyle benzer amaçlar güden diğer projeler gibi toplumsal yardım bilincini güdüleyen ayaklardan biri olmak ve insanları çevre sorunlarına karşı duyarlı olmaya çağırmak için çaba harcamaya devam edecektir.