Atıklar

Organik Atık Arıtma

Çukurova Üniversitesi, kampüs çevresinde özel atık toplama alanlarından dolaşan organik bir atık toplama aracına sahiptir. Bu alanlarda standart atık kutuları bulunur. Toplanan organik atıklar yetkili atık arıtma tesisi olan Sofulu toprak dolgusuna gönderilir. Bu bitki biyometan ve elektrik üretiyor. (http://www.itcturkiye.com/tr/adana/11922) Sofulu Çöplüğü Biyogaz Tesisi, 15.57 MW kurulu güce sahip 88.752.392 elektrik üretiyor. Kafeteryadan gelen yemek artıkları toplanarak DAHOYKO köpek barınağına teslim edilir. Atık bitkisel yağlar da toplanır ve bu belgenin sonunda imzalanan sözleşmeye göre atık bitkisel yağların toplanması ve geri dönüştürülmesi için DEHA'ya verilir.
 
İnorganik Atık Arıtma

İpek Recyling Şirketi ile yapılan yıllık sözleşmelere dayanan Çukurova Üniversitesi, bu şirketin daha fazla işlem yapması için inorganik atıkları toplar. Elektronik atıklar üniversite tarafından toplanır ve Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK - https://www.mkek.gov.tr/tr/) gönderilir. Laboratuvarlardaki inorganik atıklar için özel kaplar kullanılır (Bkz. Şekil). Atık piller, Adana Belediyesi tarafından daha fazla geri dönüşüm için özel kutularda (Bkz. Şekil) toplanmaktadır.

 

  

 

Zehirli Atık Arıtma

Çukurova Üniversitesi'ndeki toksik atık kaynakları hastane ve laboratuvarlardır. Hastane, tehlikeli atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi - Atık Yönetimi (MoTAT) uyarınca Belediyeye toprak dolumuna göndermeden önce, hastane yakınındaki geçici atık toplama yerinde (Bkz. Şekil) depolar. Adana Belediyesi ile yapılan anlaşmalar, bu şartnamenin sonunda yer alan belgelerde teknik şartnameler verilmiştir.
Laboratuvar ölçeğinde, tehlikeli atıklar etiketli ayrı kaplarda toplanır (Bkz. Şekil) ve geçici bir atık depolama odasına gönderilir. 

      

Kanalizasyon İmhası

Çukurova Üniversitesi, Yüreğir Belediyesi Kanalizasyon Sisteminin bağlıdır. Kanalizasyon toplama 6360 Su ve Yönetim Yasası uyarınca yapılır. Üniversiteden deşarj, Belediye tarafından işletilen Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılmaktadır.