Strateji Raporu

2019 - 2023 Dönemi Strateji Raporunun "İzleme ve Değerlendirme" bölümünde de görüldüğü gibi sürdürülebilirlik, planlamalarımızda öne çıkmakta ve stratejilerimiz ve hedeflerimiz bu yönde şekillenmektedir. 2019 - 2023 Dönemi Stratejik Planımız için tıklayınız.